Chương trình tiếp thị liên kết

Hoa hồng
Kiếm hoa hồng từ khoản thanh toán đầu tiên của bất kỳ người dùng nào mà bạn giới thiệu đến nền tảng.
200000 VND là số tiền tối thiểu mỗi lần rút
Khi số dư được phê duyệt của bạn đạt đến số tiền rút tối thiểu, bạn có thể yêu cầu rút tiền.

Chương trình hoạt động như thế nào?

1. Đăng ký Chỉ cần đăng ký tài khoản trên nền tảng của chúng tôi.
2. Bắt đầu kiếm tiền Khi người dùng mà bạn giới thiệu bắt đầu thanh toán, bạn cũng sẽ được trả tiền.
3. Start earning Once your referred users start paying, you'll get paid as well.
4. Rút tiền của bạn Yêu cầu rút tiền và bạn sẽ được thanh toán.

Bắt đầu kiếm tiền 💰

Tạo tài khoản và bắt đầu chỉ sau vài phút.