Được hơn 100 người sáng tạo yêu thích

Làm mọi thứ trên một nền tảng.

🔗 Rút gọn liên kết - 📱 Trang tiểu sử - 🤳 Mã QR - 👤 Liên kết Vcard - 📃 Liên kết tệp

Bio link pages

Create your own unique & highly customizable bio link page with ease.

 • Custom colors & branding
 • Tons of ready-to-use components
 • SEO settings
 • Password protection, sensitive content warning

Shortened links

Yes! You can use our service as a shortener as well.

 • Scheduling & expiration limits
 • Country, device & language targeting
 • A/B Rotation
 • Password protection, sensitive content warning

QR Codes

Fully featured QR code generator system with easy to use templates.

 • Custom colors with gradients
 • Custom logo
 • Multiple QR shapes to choose from
 • Vcard, WiFi, Calendar, Location..etc templates

Built-in analytics

Easy to understand, yet detailed and comprehensive analytics for all your links. GDPR, CCPA and PECR compliant.

 • Countries & cities
 • Referrers & UTMs
 • Devices & operating systems
 • Browsers, Languages
Liên kết Vcard
Tạo thẻ liên hệ kỹ thuật số động, có thể theo dõi và tải xuống.
Liên kết sự kiện
Tự động tạo các tập tin lịch có thể tải xuống và theo dõi.
Tên miền tùy chỉnh
Kết nối tên miền của riêng bạn hoặc sử dụng tên miền được xác định trước của chúng tôi.
Dự án
Cách dễ nhất để phân loại tài nguyên được quản lý của bạn.
Liên kết 39+
Mã QR 6+
Số lần xem trang được theo dõi 452+

Pixel theo dõi

Tất cả các liên kết dễ dàng tích hợp với bất kỳ nhà cung cấp pixel nào sau đây.

Chúng tôi cũng đã tạo hơn 6 tài liệu bằng hệ thống AI của mình.

Thử ngay

Công cụ sắc bén và linh hoạt cho việc tiếp thị đến khách hàng của bạn