Được hơn 100 người sáng tạo yêu thích

Làm mọi thứ trên một nền tảng.

AddME.vn - Endless Connection

Bio link pages

Create your own unique & highly customizable bio link page with ease.

 • Custom colors & branding
 • Tons of ready-to-use components
 • SEO settings
 • Password protection, sensitive content warning

Shortened links

Yes! You can use our service as a shortener as well.

 • Scheduling & expiration limits
 • Country, device & language targeting
 • A/B Rotation
 • Password protection, sensitive content warning

QR Codes

Fully featured QR code generator system with easy to use templates.

 • Custom colors with gradients
 • Custom logo
 • Multiple QR shapes to choose from
 • Vcard, WiFi, Calendar, Location..etc templates

Built-in analytics

Easy to understand, yet detailed and comprehensive analytics for all your links. GDPR, CCPA and PECR compliant.

 • Countries & cities
 • Referrers & UTMs
 • Devices & operating systems
 • Browsers, Languages
Liên kết Vcard
Tạo thẻ liên hệ kỹ thuật số động, có thể theo dõi và tải xuống.
Liên kết sự kiện
Tự động tạo các tập tin lịch có thể tải xuống và theo dõi.
Tên miền tùy chỉnh
Kết nối tên miền của riêng bạn hoặc sử dụng tên miền được xác định trước của chúng tôi.
Dự án
Cách dễ nhất để phân loại tài nguyên được quản lý của bạn.

Pixel theo dõi

Tất cả các liên kết dễ dàng tích hợp với bất kỳ nhà cung cấp pixel nào sau đây.

Giá gói

Hãy chọn và nhận chính xác thứ bạn cần.

Free
0
 • 1 Trang BIO cá nhân
 • 6 Tiện ích liên kết cá nhân
 • 42 Tiện ích đã sử dụng
 • 0 Payment Processors
 • 1 Liên kết rút gọn
 • 1 Liên kết Vcard
 • 1 Liên kết sự kiện
 • 1 Mã QR
 • Mô hình AI đáng kinh ngạc
 • 1 Tài liệu AI / tháng
 • 1,000 số từ AI / tháng
 • 1 Dự án
 • 1 Trang Splash
 • 1 Pixel
 • 0 nhóm
 • 0 thành viên nhóm
 • Nhận 10% hoa hồng giới thiệu
 • 0 Tên miền tùy chỉnh
 • 7 ngày lưu giữ thống kê
 • 2 Additional domains
 • Không có trang Splash bắt buộc
 • Liên kết tùy chỉnh
 • Liên kết sâu
 • Xóa Watermark
 • Hình nền tùy chỉnh
 • Sử dụng thương hiệu của bạn
 • Liên kết Dofollow
 • Liên kết chuyển hướng
 • Tính năng SEO
 • Phông chữ bổ sung
 • CSS tùy chỉnh
 • JS tùy chỉnh
 • Thống kê chuyên sâu
 • Lên lịch & giới hạn liên kết
 • Ẩn các URL ngắn
 • Auto open app on mobile
 • Thông số UTM
 • Bảo vệ bằng mật khẩu
 • Nội dung nhạy cảm
 • Không có quảng cáo
Chọn gói
Professional
99,000 999,000 3,999,000 VND
 • 3 Trang BIO cá nhân
 • 30 Tiện ích liên kết cá nhân
 • 44 Tiện ích đã sử dụng
 • 0 Payment Processors
 • 10 Liên kết rút gọn
 • 3 Liên kết Vcard
 • 10 Liên kết sự kiện
 • 10 Mã QR
 • Incredible AI model
 • 10 Tài liệu AI / tháng
 • 10,000 số từ AI / tháng
 • 3 Dự án
 • 3 Trang Splash
 • 3 Pixel
 • 0 nhóm
 • 0 thành viên nhóm
 • Nhận 10% hoa hồng giới thiệu
 • 0 Tên miền tùy chỉnh
 • 30 ngày lưu giữ thống kê
 • 2 Additional domains
 • Không có trang Splash bắt buộc
 • Liên kết tùy chỉnh
 • Liên kết sâu
 • Xóa Watermark
 • Hình nền tùy chỉnh
 • Sử dụng thương hiệu của bạn
 • Liên kết Dofollow
 • Liên kết chuyển hướng
 • Tính năng SEO
 • Phông chữ bổ sung
 • CSS tùy chỉnh
 • JS tùy chỉnh
 • Thống kê chuyên sâu
 • Lên lịch & giới hạn liên kết
 • Ẩn các URL ngắn
 • Auto open app on mobile
 • Thông số UTM
 • Bảo vệ bằng mật khẩu
 • Nội dung nhạy cảm
 • Không có quảng cáo
Chọn gói
Digital Card
31,000 365,000 999,000 VND
Default plan for who using AddME card.
 • 1 Trang BIO cá nhân
 • Không giới hạn Tiện ích liên kết cá nhân
 • 51 Tiện ích đã sử dụng
 • 0 Payment Processors
 • 1 Liên kết rút gọn
 • 3 Liên kết Vcard
 • 1 Liên kết sự kiện
 • 3 Mã QR
 • Mô hình AI đáng kinh ngạc
 • 0 Tài liệu AI / tháng
 • 0 số từ AI / tháng
 • 0 Dự án
 • 0 Trang Splash
 • 1 Pixel
 • 0 nhóm
 • 0 thành viên nhóm
 • Nhận 10% hoa hồng giới thiệu
 • 0 Tên miền tùy chỉnh
 • 90 ngày lưu giữ thống kê
 • 2 Additional domains
 • Không có trang Splash bắt buộc
 • Liên kết tùy chỉnh
 • Liên kết sâu
 • Xóa Watermark
 • Hình nền tùy chỉnh
 • Sử dụng thương hiệu của bạn
 • Liên kết Dofollow
 • Liên kết chuyển hướng
 • Tính năng SEO
 • Phông chữ bổ sung
 • CSS tùy chỉnh
 • JS tùy chỉnh
 • Thống kê chuyên sâu
 • Lên lịch & giới hạn liên kết
 • Ẩn các URL ngắn
 • Auto open app on mobile
 • Thông số UTM
 • Bảo vệ bằng mật khẩu
 • Nội dung nhạy cảm
 • Không có quảng cáo
Chọn gói